Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Search:
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim


Informacje ogólneSzybki dostęp
województwo:śląskieElektroniczna skrzynka podawcza
sekap


Internetowa rezerwacja wizyt
w Wydziale Komunikacji i Transportu


Sprawdzenie statusu dokumentów
w Wydziale Komunikacji i Transportu


Dziennik Ustaw     Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego


Rejestry publiczne
powiat:wodzisławski, ziemski
kod terytorialny GUS:2415
urząd:Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
adres:ul. Bogumińska 2
kod, poczta:44-300 Wodzisław Śląski
NIP Starostwa Powiatowego: 647-25-67-326
REGON Starostwa Powiatowego: 276285000
telefon: (32) 453 97 10
faks: (32) 453 97 12
e-mail:starostwo@powiatwodzislawski.pl
strona www:www.powiatwodzislawski.pl
NIP Powiatu Wodzisławskiego: 647-21-75-218
REGON Powiatu Wodzisławskiego:276255230
Numery rachunków bankowych,
na które Klienci Starostwa mogą
dokonywać wpłat:
22 1560 0013 2008 5502 0000 0177 - opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, karty parkingowe, informacje o środowisku

60 1560 1094 0000 9250 0000 1368
- wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

30 1560 1094 0000 9250 0000 1326
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, inne opłaty na rzecz Skarbu Państwa

40 1560 1094 2125 0085 5020 0090
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty
z tytułu faktur za usługi geodezyjne, odsetki od nieterminowych płatności z ww. tytułów

42 1560 1094 0000 9250 0000 1401
- spłaty rat pożyczek PFRON

72 1560 1094 2125 0085 5020 0096
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Budynki Starostwa Powiatowego zlokalizowane na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
Budynek przy ul. Bogumińskiej 2Budynek przy ul. Pszowskiej 92aBudynek przy ul. Mendego 2
Budynek przy ul. Bogumińskiej 2

Budynek przy ul. Pszowskiej 92a

Budynek przy ul. Mendego 3

Godziny pracy Starostwa Powiatowego
Obsługa Klientów
w Wydziale Komunikacji  i Transportu
poniedziałek, wtorek, środa: 800-1500, czwartek: 800-1700, piątek: 800-1300
Obsługa Klientów
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
poniedziałek, wtorek, środa: 730-1500, czwartek: 730-1630, piątek: 730-1330
Obsługa Klientów
przez Powiatowego Rzecznika
Konsumentów
poniedziałek, wtorek: 900-1500, czwartek: 900-1630
Godziny pracy
pozostałych komórek organizacyjnych
poniedziałek, wtorek, środa: 730-1530, czwartek: 730-1700, piątek: 730-1400