Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Search:
Wydział Komunikacji i Transportu


Adres:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław  Śląski

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 13:00

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
Parter, pokój 02
tel. 32 41 20 900
e-mail: a.luszczak@powiatwodzislawski.pl

Zastępca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
parter, pokój 06
tel. 32 41 20 963
e-mail: mariusz.wyslucha@powiatwodzislawski.pl

KANCELARIA:
Martyna Sitek
Parter, pokój 03
tel. 32 41 20 900
fax 32 41 20 901
e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA:
Roksana Mrozek
Parter, korytarz
tel. 32 41 20 906

REFERAT PRAWA JAZDY:
Agnieszka Majoch Choroba - kierownik
Wiesława Zając
Elżbieta Rączka
Urszula Dzierżawa
Anna Stodolak
Zuzanna Kudlińska
Parter, sala 01a
tel. 32 41 20 903,   32 41 20 904
e-mail : prawojazdy@powiatwodzislawski.pl

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW:
Alicja Fornagiel
- kierownik - tel. 32 41 20 907
Maria Matys - tel. 32 41 20 907
Agnieszka Słupik tel. 32 41 20 907
Gabriela Janosz - tel. 32 41 20 908
Iwona Jordan - tel. 32 41 20 908
Parter, sala 04b
Michalina Glenc
tel. 32 41 20 909
Joanna Janyga
tel. 32 41 20 909
Joanna Maroszczyk -
tel. 32 41 20 910
Monika Sinka -
tel. 32 41 20 910
Monika Penkała
- tel. 32 41 20 910
Renata Łaszek - tel. 32 41 20 912
Agnieszka Materzok Urban -
tel. 32 41 20 912
Renata Szweda
tel. 32 41 20 912
Parter, sala 04a

Anna Grzegorzek -
tel. 32 41 20 915
Anna Patas 
-
tel. 32 41 20 915
Barbara Grabowska - tel. 32 41 20 915
Parter, sala 05
e-mail : rejestracja@powiatwodzislawski.pl

REFERAT TRANSPORTU:
Beata Czajka
- kierownik - tel. 32 41 20 914
Wiesława Ciurko
-
tel. 32 41 20 913
Joanna Mrozek
-
tel. 32 41 20 913
Paweł Iżyk - tel. 32 41 20 913
parter, pokój 07
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM:

Dorota Nawrocka
-
tel. 32 41 20 963
parter, pokój 06

ARCHIWUM:

Katarzyna Karwot
- tel. 32 41 20 916


Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu:Do zadań Wydziału należy w szczególności :
 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 3. zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
 4. prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 5. prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej:
 7. stacji kontroli pojazdów
  ośrodków szkolenia kierowców,
 8. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 9. wpisywanie osób do ewidencji instruktorów,
 10. wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób,
 11. organizowanie powiatowego transportu zbiorowego użyteczności publicznej,
 12. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym,
 13. wprowadzenie stref płatnego parkowania,
 14. usuwanie pojazdów na polecenie organów kontroli ruchu drogowego i służb ratowniczych oraz prowadzenie parkingu,
 15. prowadzenie postępowań w sprawie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu,
 16. wydawanie zezwoleń kategorii II i III na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 17. sporządzanie analiz statystycznych w zakresie zdawalności osób szkolonych w ośrodku szkolenia kierowców