Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych


Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Pomagam, daję, ratuję – Mam to we krwi"

31‑05‑2017 11:42:46
W związku ze złożeniem przez Polski Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Pomagam, daję, ratuję – Mam to we krwi” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016

19‑05‑2017 08:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Pudełko Życia"

19‑04‑2017 11:36:26

W związku ze złożeniem przez Razem dla Zdrowia - Fundację na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na zadanie pn.: „Pudełko Życia” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

13‑04‑2017 11:55:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Seniorze, na start po zdrowie. Aktywność fizyczna warunkiem dobrej starości.”

29‑03‑2017 12:43:59
W związku ze złożeniem przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na zadanie pn.: „Seniorze, na start po zdrowie. Aktywność fizyczna warunkiem dobrej starości.” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Międzyszkolne zawody pływackie”

22‑03‑2017 13:49:52
W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy „Aligator” Gorzyce oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na zadanie pn.: „Międzyszkolne zawody pływackie” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „IV Festiwal Pieśni z Pogranicza”

22‑03‑2017 13:47:22

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Moje Miasto oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn.: „IV Festiwal Pieśni z Pogranicza” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

01‑03‑2017 13:40:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

01‑03‑2017 13:37:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑01‑2011 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2017 11:44:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie