Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Search:
Wnioski do Wydziału Komunikacji


zarejestrowanie pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 07:56:25(115 KB)More...
zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 07:57:20(117 KB)More...
wymiana dowodu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 07:58:23(117 KB)More...
wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 07:59:06(117 KB)More...
wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2015-04-14 17:06:20(96 KB)More...
wyrejestrowanie pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2015-04-14 16:57:55(103 KB)More...
zawiadomienie o zbyciu pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2015-04-14 16:38:25(100 KB)More...
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

2015-04-14 17:15:21(98 KB)More...
zwrot dokumentów po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
2015-04-14 17:23:54(94 KB)More...
nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 07:59:46(117 KB)More...
wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu

2015-04-30 09:01:28(100 KB)More...
pełnomocnictwo do zarejestrowania pojazdu

2015-04-20 15:17:56(56 KB)More...
wzór oświadczenia w przypadku braku akcyzy
2015-01-22 10:46:02(75 KB)More...
oświadczenia składanego pod odpowiedzialnością karną
2015-04-20 15:17:31(66 KB)More...
wydanie prawa jazdy - (proszę drukować dwustronnie)
2013-10-21 08:08:41(1056 KB)More...
pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy
2015-04-21 09:36:52(55 KB)More...
wyrażenie zgody na szkolenie i wydanie prawa jazdy dla osoby niepełnoletniej
2015-04-21 12:44:42(58 KB)More...
wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

2015-07-01 14:41:29(79 KB)More...
wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2015-07-01 08:02:06(106 KB)More...
zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2015-04-09 08:27:34(92 KB)More...
wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
2015-07-01 08:03:12(106 KB)More...
wydanie licencji na przewóz osób
2015-07-01 08:03:59(106 KB)More...
zgłoszenie zmiany w licencji na krajowy transport drogowy

2015-04-09 08:23:08(92 KB)More...
wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (proszę drukować dwustronnie)

2015-07-01 08:04:37(110 KB)More...
zgłoszenie zmiany w zaświadczeniu na przewozy drogowe

2015-04-08 13:10:12(91 KB)More...
oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia
2015-04-09 16:59:13(73 KB)More...
oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie licencji
2015-04-09 16:59:33(78 KB)More...
oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydania zezwolenia
2015-04-14 16:39:30(67 KB)More...
oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydanie licencji
2015-04-14 09:41:00(80 KB)More...
Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
2015-04-16 08:19:49(74 KB)More...
transport - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
2015-04-14 09:17:57(66 KB)More...
transport - wykaz pojazdów
2015-04-09 15:38:03(68 KB)More...
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

2015-04-16 15:21:31(79 KB)More...
wpis do ewidencji instruktorów
2015-04-17 12:32:21(59 KB)More...
przedłużenie lub wymiana legitymacji instruktora

2015-04-20 09:09:25(92 KB)More...
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

2015-04-22 11:33:54(99 KB)More...
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III

2015-07-08 14:28:49(103 KB)More...
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
2015-07-08 14:28:26(99 KB)More...
wydanie odpisu z akt
2015-04-28 09:57:34(82 KB)More...