Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Search:
Wnioski do Wydziału Komunikacji


zarejestrowanie pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2014-12-05 12:58:48(115 KB)More...
zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (proszę drukować dwustronnie)

2014-04-14 15:02:03(132 KB)More...
wymiana dowodu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2014-04-14 15:02:38(132 KB)More...
wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2014-04-14 15:03:07(132 KB)More...
wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (proszę drukować dwustronnie)

2013-12-02 15:00:23(109 KB)More...
wyrejestrowanie pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2013-08-02 08:54:57(106 KB)More...
zawiadomienie o zbyciu pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2014-09-24 13:32:26(112 KB)More...
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

2013-08-02 09:01:24(108 KB)More...
zwrot dokumentów po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
2013-12-04 09:17:09(101 KB)More...
nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu (proszę drukować dwustronnie)

2014-04-14 15:03:40(132 KB)More...
wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu

2013-12-02 15:08:01(107 KB)More...
wzór pełnomocnictwa do zarejestrowania pojazdu

2013-12-02 15:20:39(68 KB)More...
wzór oświadczenia w przypadku braku akcyzy
2015-01-22 10:46:02(75 KB)More...
wzór oświadczenia składanego pod odpowiedzialnością karną
2013-11-27 08:24:42(68 KB)More...
wydanie prawa jazdy - (proszę drukować dwustronnie)
2013-10-21 08:08:41(1056 KB)More...
wzór pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy
2013-08-02 09:03:36(70 KB)More...
wzór wyrażenia zgody na szkolenie i wydanie prawa jazdy dla osoby niepełnoletniej
2013-08-02 09:04:52(77 KB)More...
wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

2013-08-02 09:05:19(85 KB)More...
wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2013-08-27 13:34:34(117 KB)More...
wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
2013-09-10 12:17:01(116 KB)More...
wydanie licencji na przewóz osób
2013-09-10 12:17:22(116 KB)More...
zgłoszenie zmiany w licencji na krajowy transport drogowy

2013-09-05 10:27:19(93 KB)More...
wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (proszę drukować dwustronnie)

2013-08-27 15:11:11(119 KB)More...
zgłoszenie zmiany w zaświadczeniu na przewozy drogowe

2014-04-25 09:26:38(100 KB)More...
oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia
2013-09-18 10:48:07(79 KB)More...
oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie licencji
2013-09-12 10:58:44(84 KB)More...
oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydania zezwolenia
2014-04-25 08:03:13(66 KB)More...
oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydanie licencji
2013-09-12 10:43:05(85 KB)More...
Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
2013-09-18 10:46:29(75 KB)More...
transport - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
2013-09-04 14:33:36(70 KB)More...
transport - wykaz pojazdów
2013-08-02 09:00:00(81 KB)More...
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

2013-08-02 09:08:13(84 KB)More...
wpis do ewidencji instruktorów
2013-08-02 09:07:49(62 KB)More...
przedłużenie lub wymiana legitymacji instruktora

2013-08-02 09:08:58(99 KB)More...
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

2013-08-02 09:09:22(105 KB)More...
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III

2013-08-02 09:09:53(106 KB)More...
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
2013-08-02 09:10:18(101 KB)More...
wydanie odpisu z akt
2013-12-04 08:58:15(90 KB)More...